Info

 

Secretariaat
secretariaat@dwarsliggers.com
 

 

Correspondentieadres
CV De Dwarsliggers
Liefst per mail, maar incidenteel:
Lebretweg 51
6861 ZZ Oosterbeek 
  

 


Bezoekadres

Residentie 't Proathuus
Lebret Zalen en Events
Lebretweg 51
Oosterbeek 
  


Lidmaatschap

Lid worden van CV de Dwarsliggers?

16 tot 18 jaar € 22,00 per seizoen
vanaf 18 jaar  € 27,50 per seizoen
Kinderen van betalende leden zijn tot 16 jaar gratis lid.

Mail je gegevens naar het secretariaat, dan ontvangt je vanzelf de betalingsgegevens. Na betaling wordt je persoonlijke lidmaatschapskaart bij je eerstvolgende bezoek aan je overhandigd.


Lidmaatschap geeft automatisch toegang tot:
 
de Prinz’navond, Pronkzittingen, Zotte Zaterdag, Alles Mag Op Maandag, Boerenkoolmaaltijd, Boerenbruiloft en Heel Holland(s).

 

Overige info

De avonden van Dwars (tienercarnaval) zijn volledig alcoholvrij.

 

Privacyverklaring

CV De Dwarsliggers

Kvk: 40121380

Lebretweg 51

6861 ZZ Oosterbeek

secretariaat@dwarsliggers.com

 

Onze vereniging beheert persoonsgegevens met het doel deze te gebruiken voor interne communicatie en facturering. Er wordt gebruik gemaakt van twee databases: ledenadministratie en adverteerders. Onze leden worden aan de hand van hun gegevens op de hoogte gehouden van onze activiteiten. Om toegang tot onze activiteiten te hebben bezitten de leden een leden-pas welke op naam uitgegeven wordt. In verband met de contributie wordt bij inschrijving ook gevraagd om de geboortedatum. Adverteerders wordt gevraagd financieel bij te dragen aan onze activiteiten. Ook van hen worden persoonsgegevens vastgelegd.

 

De onderstaande persoonsgegevens worden vastgelegd:

Voornaam(en)

Voorletter(s)

Achternaam

Bijnaam

Adres en woonplaats

Geboortedatum

Geslacht

Telefoonnummer

E-mailadres

Contributie overdracht

Taak en functie binnen de vereniging

Advertentiegelden

Advertentieafbeeldingen

 

Leden hebben altijd het recht om hun vastgelegde gegevens in te zien. Zij hebben het recht op rectificatie van hun gegevens. Tevens kan een lid aangeven dat een deel van zijn/haar gegevens niet gebruikt mag worden of dat hij/zij opslag van persoonsgegevens niet wenst.

 

Met de opgeslagen gegevens wordt uiterst zorgvuldig omgegaan. Leden kunnen bij het bestuur navragen hoe hun gegevens beveiligd worden. Het bestuur heeft dat in een document vastgelegd.

 

Nieuwsbrieven  en interne mailing wordt altijd in BCC verzonden. 

Leden die actief zijn in een geleding delen zelf hun telefoonnummer en/of mailadres met andere actieve leden in een geleding. 

We vragen deze leden jaarlijks slechts hun naam op te geven indien ze nog in een geleding actief zijn.

 

Elke nieuwsbrief of mailing is standaard voorzien van de mogelijkheid om zich af te melden voor de nieuwsbrief.

 

Bij opzegging van het lidmaatschap zullen naam, adres, telefoonnummer en mailadres bewaard blijven voor jubileumdoeleinden. Iemand die dat wenst kan aangeven dat  alle of een deel van zijn/haar gegevens definitief uit de administratie dienen te worden verwijderd. Aan die wens zal altijd gehoor worden gegeven.

 

Bij nieuwe lidmaatschappen verwijzen naar dit regelement. Betaling van contributie betekent automatisch dat leden er mee akkoord gaan dat de genoemde persoonsgegevens opgeslagen worden en dat men akkoord  gaat met het gebruik van beeld en geluidmateriaal t.b.v. website en/of sociale-media.

Bij lidmaatschap van minderjarigen wordt schriftelijk toestemming gevraagd aan ouder(s) of verzorger(s) voor het vastleggen van persoonsgegevens

 

Er wordt geen ledenlijst meer verspreid. Het is de verantwoordelijkheid van ieder persoonlijk om de gegevens voor onze administratie zelf aan te leveren als er wijzigingen in deze gegevens zijn.

 

Slechts contactpersonen worden actief gevraagd hun naam, tel en mailadres te delen met elkaar.