Ridder van het Steenen Kruus

De Ridderorde van het Steenen Kruus is geen gewone onderscheiding. Het is een orde waarin men opgenomen kan worden. Dat gebeurt door uitreiking van het ordeteken kortweg: Het Steenen Kruus. Dragers van de orde heten Ridders van het Steenen Kruus. (De naam Steenen Kruus is ontleend aan het stenen kruis dat bij de toegang tot de uiterwaarden stond ter hoogte van de huidige straat Stenen Kruis.) Om in aanmerking te komen voor toetreding tot deze ridderorde, moet een persoon zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de gemeente Renkum of specifiek voor de Oosterbeekse gemeenschap zelf, over een lange reeks van jaren. Dit ter beoordeling van het Bestuur.

Ridders van het Steenen Kruus zijn:

J.R. Beekhuis-de Jong (1989)

G. Bosch (1987)

H.A.F.M. Custers (1996)

H.C.J. Erkens (1977)

F.F. Gerritsma (1976)

J.F.M. Goossens (2013)

F. Hageman (2010)

I. Hamersma (1981)

C. Heerink (1975)

A.G.F. ter Huurne (2017)

J. Klaassen-Opendorp (1973)

M.T.B. van der Kracht (1992)

H. Kuik (1971)

J.B. Lamers - Pasman (2012)

J. Oostijen (2004)

G. Pijpers (2009)

J. Pijpers-Rozenboom (2009)

K. Riksen (2018

I. Risseeuw (2007)

E.J. Schoevaars (2011)

J.H.A.M.C Schoenmaeckers (2019)

D. van Soest (2016)

J.J.H. Verheij (2005)

M.H. Versteegh (2013)

P.A. Vos (1994)

S. Wandel (2008)

Joh. Wesselink (1970)

R.O. van Zutphen (2001)